Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

PSYCHOL.NET

WISC-V Tolkning og rapportering


Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

KURSBESKRIVELSE

Endelig er WISC-V her. Den nye versjonen er den største endringen noen sinne, blant annet fordi den kommer i egen elektronisk versjon. Selv om intelligenstesting er den mest benyttede enkeltmetode i utredning av barn, og selv om ingen enkelttest er mer brukt enn WISC, så er det stor variasjon i bruken og forståelsen av hva testskårene sier om den som testes. Dette skyldes til dels at det blant testbrukere har utviklet seg en rekke ulike tolkningstradisjoner. I de senere år har dette endret seg, og det er i dag større enighet om hvordan testresultater skal tolkes og forstås. Med WISC-V er testen knyttet ennå tettere opp mot den såkalte CHC-modellen. CHC -modellen har fått bred aksept blant testforlagene. Modellen postulerer én generell evnefaktor og ti spesifikke kognitive funksjoner. Dette får implikasjoner for tolkning.

Tidligere har det ikke vært uvanlig at forståelsen av barnets testresultater, har vært avhengig av hvem som tolker testen. CHC-modellen muliggjør en mer standardisert tilnærming til tolkning, noe som bidrar til å øke kvaliteten på utredningsarbeidet. På dette kurset får deltakerne opplæring i testtolkning og bruk av WISC-V. Vi gjennomgår både papirversjon og elektronisk versjon.  Kurset går over to dager. Vi går gjennom CHC-modellen, de ulike skalaene i WISC-IV, tolkningsteori, rapportering av resultater og utarbeiding av tiltak. De ulike temaene vil ses i relasjon til kasus, og deltakerne oppfordres til å ta med sine egne profiler på kurset.

- Pris: 5 500,- Lunsj og kursmateriell inkludert

- Kurslitteratur: WISC-IV Tolkning og rapportering

- Sted: Oslo sentrum

- Tidspunkt 9-15 begge dager

- Påmelding til: post@psychol.net

- Informasjon om kurset kan fås på telefon: 934 17 625Oslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger