Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

PSYCHOL.NET

Leiter-3/Leiter-r Administrering og tolkning


Oslo 13.-14. desember 2018

Leiter-3 innebærer en betydelig endring i forhold til Leiter-r. Testen flere nye deltester, samtidig som flere av de gamle testene er tatt bort. Dette gjør den nye versjonen langt mer brukervennlig. I tillegg kommer den med nye og forbedrede normer. Testen består fortsatt av to deler et logisk/visuelt batteri og et oppmerksomhetsbateri. Vi demonstrerer den nonverbale administreringen i tillegg til at vi gjennomgår kasustolkninger.Oslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger