Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

PSYCHOL.NET

WPPSI-IV Tolkning og rapportering


Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

 

 

Dette kurset er beregnet for som har brukt eller skal bruke WPPSI-IV. Vi tar opp både administrering, skåring og tolkning og rapportering.  På dette kurset går vi gjennom grunnprinsippene i testadministrasjon, kvalitativ tolkning av testsituasjonen, skåring av testresultater og rapportering/ tolkning.

Opplæringen vil foregå gjennom forelesning og praktiske øvelser, og de som har muligheten, oppfordres til å ta testen og testprofiler med på kurset.

- Pris: 5 500,- Lunsj og kursmateriell inkludert

- Kurslokale: Cochs pensjonat, Parkveien 25

- Tidspunkt 9-15 begge dager

- Påmelding til: post@psychol.net eller favne@favne.no

 Oslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger