Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

Coaching:

Ved coaching går vi inn i en prosess mot endring og utvikling i forhold til karriere, mestring av arbeidssituasjon og styrking av personlige egenskaper og fremferd.

Selvinnsikt og "psykologisk trening" er en del av denne prosessen.

Coaching er målrettet, strukturert og skreddersydd i forhold til dine behov og målsettingerOslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger