Kurs

Oslo 13.-14. desember 2018

Oslo 13.-14. september 2018

Kurssted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 

Bergen 8.-9. november 2018

Kurssted: Bien, Fjøsangerveien 30, 5054 Bergen

Oslo 17. - 18. januar, 2019

 

Vi kan være behjelpelig med å sette opp kurs som er tilpasset og tilrettelagt for dine behov. Les mer under kurs

Terapi og behandling

psychol.net har terapeuter som arbeider innenfor en kognitiv terapitradisjon. Klienter kommer til oss fordi de ønsker noe endret i livene deres, og som profesjonelle terpaeuter kan vi bistå denne prosessen.

Vi arbeider med utbrenthetsproblematikk, depresjon, angst, tvang, avhengighet, stressrelaterte vansker , sinne/temperamentmestring og livskrise problematikk. Vi har også spesialkompetanse på post traumatisk lidelser eller vansker hvor den enkelte sliter med ettervirkninger fra allvorlige hendelser.

Ta kontakt for en samtale om rammer og pris. Rask avtale.Oslo: Dag Øyvind Engen Nilsen, tlf: +47 93417625 email: post@psychol.net
Bergen: Ole Morten Eyra, tlf: 99253535, email: oleeyra@gmail.com

 

Rediger