Hvem kan bruke WISC?

Hvem kan bruke WISC?

HVEM KAN BRUKE WISC, WAIS OG WPPSI?

I utgangspunktet er det psykologer samt Master i spes.ped. fra universitetet i Oslo. Pedagoger som ikke har denne utdanningen, kan søke NTNU sitt studie Testteoretisk kompetanse. Følgende fagpersoner har adgang til studiet. Ansatte i PPT med mastergrad i pedagogisk/psykologisk fagkrets og minst 2 års erfaring fra pedagogisk-psykologisk virksomhet. Deltakerne bør ha kjennskap til Wechlers tester fra før og man må ha tilgang på siste versjon av testene.

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17989 

Dagliglivet observert i 2050

Dagliglivet observert i 2050

Er din partner en energityv?

Er din partner en energityv?