• Kognitiv testing:

  WSIC-V, WPPSI- 4, WAIS-IV

 • Testing av Personlighet

  MMPI-2 NEO-PI INTEGRIRETSTEST

 • metoder for vurdering av egnethet.

  JOBBANALYSE INTERVJU VIRKSOMHETSANALYSE

 • RÅDGIVNING

  BISTÅR HR-AVDELINGEN MED ANSKAFFELSER AV TJENESTER INNEN REKRUTTERING OG SELEKSJON

Tur battre an ledarkursen
Deilig er jorden

Deilig er jorden

Dagliglivet observert i 2050

Dagliglivet observert i 2050