Psykologisk testing

Testkurs 2019


Profesjonell erfaring

Jeg har jobbet med testing og behandling og rådgivning siden 1999. Har tidligere vært prosjektleder for standardisering av Wechsler-skalaene i Norge.

Holder WISC, WAIS, Leiter og MMPI-2 - kurs for psykologer og pedagoger. Underviser i testmetodikk på NTNU og på Høyskolen Kristiania. Tidligere skrevet for psykopaten.info. Skriver på boken Psykopattesten som kommer til høsten(Kagge forlag). Jeg tar i mot pasienter som sitter fast i destruktive relasjoner og som strever med å komme seg videre.

Har vært med å utvikle standarden som brukes til sertifisering av tester ved DNV-GL, og er en del av teamet som evaluerer tester for sertifisering. Rådgir virksomheter med innkjøp av psykologiske metoder, og kan hjelpe deg med å utvikle tester for din virksomhet.

Tar i mot privatpersoner for testing av evne- og personlighet. Jeg har erfaring med fobibehandling, kognitiv terapi og ISTDP.

Send gjerne en melding

Navn *
Navn


Evnetesting

Gjennomfører både verbale og nonverbale evnetester av barn og voksne med WISC-V , WAIS-IV og WPPIS-IV. Nonverbal testing med Raven  og Leiter-3. Ta kontakt på post@psychol.net.

 

Hva er en WISC-test?

WISC-V er den mest brukte evnetesten i verden og ble utgitt i 1931 av den amerikanske psykologen David Wechsler. Testen måler generelle evner og er et av de best validerte kartleggingsinstrumenter for barn. Testen brukes først og fremst for å gi en indikasjon om barnets evne til læring og bruk av kunnskap. I tillegg er den som regel en del av utredningen av ulike vansker som ADHD/ADD, asperger, dysleksi, dyskalkuli og ikkeverbale lærevansker.

Personlighet

For personlighetstesting eller kartlegging av psykologiske fungering har vi flere ulike tester; både BIG-5 personlighet og MMPI-2 for karlegging av symptomer. Ta kontakt på post@psychol.net.

 

Hva måler en test?

Informasjon om en gruppes egenskaper: De fleste tester måler egenskaper som alle mennesker har felles. Personlighet beskrives gjennom 5-faktor modellen, mens Intelligens beskrives gjennom teorien om GMA & CHC-teorien. Testresultatet er testpersonens svar sammenlignet  med svarene til en normgruppe.

Informasjon om en enkelt persons egenskaper: Når vi møter en person, og blir kjent med denne personens unike sider. Vi kan fortelle om våre opplevelser med, og av, personen. Denne beskrivelsen er ofte mer meningsfull enn testresultater. Les mer her

 

Bøker av Dag Øyvind Engen Nilsen