Testkurs 2019

Kartlegging av evne og personlighet

Psykopattesten.jpeg

5. SEPTEMBER - 2019

De finnes overalt. Du kan møte psykopaten på arbeidsplassen, i vennegjengen og i din nærmestefamilie. De kan være både tillitsvekkende og sjarmerende, men psykopatens eneste mål er makt. Og målet helliger alle midler.. De som lar seg lure blir manipulert og utnyttet i så stor grad at de ofte bruker mange år på å bli seg selv igjen. Denne boka gir deg kunnskapen du trenger for å se faresignalene og gjennomskue spillet. Du får også fortellinger fra virkeligheten og råd for å komme deg ut av psykopatens grep. Historiene i boken er hentet fra ulike arenaer, både arbeidsliv, samliv og vennerelasjoner. Historiene følger ulike tema knyttet til psykopatiske trekk, og hver historie blir satt inn i en teoretisk men leservennlig ramme.


Psykologisk testmetodikk

  • Holder WISC, WAIS, Leiter og MMPI-2 - kurs for psykologer og pedagoger.

  • Tar konsulentoppdrag og holder kurs/foredrag innen temaene personlighet, intelligens, rekruttering, psykologisk testing, psykopati, kontraproduktiv jobb-atferd, destruktive relasjoner.

  • Underviser i intelligens og intelligenstesting på NTNU.

  • Underviser i og personlighet og personlighetstesting på Kristiania høyskole.

  • Prosjektleder for standardisering av Wechsler-skalaene WISC-III & WAIS-III i Norge.

  • Var med å utvikle DNV-GL´s standard for psykologiske tester, og er en del av teamet sertifiserer tester. Rådgir virksomheter med innkjøp av psykologiske metoder.

Send gjerne en melding

Navn *
Navn


Terapi/ rådgivning

Hjelper pasienter som sitter fast i destruktive relasjoner og som strever med å komme seg videre.

Terapi for ulike psykiske plager med metodene kognitiv terapi metakognitiv terapi og ISTDP.

Testing av personlighet

Tar i mot privatpersoner for testing personlighet og psykologisk fungering.

For personlighetstesting eller kartlegging av psykologiske fungering benytter jeg NEO-PI-3 for generell personlighet og MMPI-2 for kartlegging av symptomer. Ta kontakt på post@psychol.net.

Evne og intelligens-testing

Tar i mot barn og voksne for kartlegging av evner og intelligens. Bruker WISC-V, Leiter-3, Ravens Matriser, WAIS-IV og WPPSI IV.

Wechsler-testene

I 1931 publiserte David Wechsler den første WISC-testen. Testen var ment som et alternativ til Stanford-Binet-testen, og var den første testen målte spesifikke evnefunksjoner i tillegg til IQ. WISC-V er siste versjon av skalaene, og er verdens mest brukte evnetest for barn. Den brukes først og fremst for å gi en indikasjon om barnets evne til læring og bruk av kunnskap. I tillegg er den som regel en del av utredningen av ulike vansker som ADHD/ADD, asperger, dysleksi, dyskalkuli og ikkeverbale lærevansker i tillegg til ulike nevrologiske tilstander.

Hva måler en psykologisk test?

Informasjon om en gruppes egenskaper: De fleste tester måler egenskaper som alle mennesker har felles. Personlighet beskrives gjennom 5-faktor modellen, mens Intelligens beskrives gjennom teorien om GMA & CHC-teorien. Les mer her

 

Bøker av Dag Øyvind Engen Nilsen