HVA ER EN PSYKOLOOGISK TEST

En psykologisk test er en strukturert metode for å måle psykologiske egenskaper, som regel personlighet eller intelligens. En psykologisk test gir annen informasjon enn den du får når du danner deg et subjektivt inntrykk av en person. Dette skyldes at testresultatet presenterer informasjon om personen fra en annen synsvinkel. Mens du bruker dine tidligere erfaringer som sammenlignings-grunnlag, bruker testen en normgruppe.

Svarene du avgir på en test, sammenlignes nemlig med en gruppe som tidligere har tatt testen, kalt normgruppe. Når du har gjennomført testen, får du en skår som sier hvordan du har svart i forhold til normgruppen. Man sier gjerne at testen gir et objektivt mål på en bestemt egenskap eller ferdighet, i motsetning til en vurdering som er basert på personlig inntrykk. Dette betyr ikke at test-skåren sier alt din personlighet eller intelligens, men den gir et og uhildet mål på hvordan du svarer på testens spørsmål eller oppgaver i forhold til normgruppen.

Kan en psykologisk test gi mere eller bedre informasjon, enn du får gjennom et personlig møte? Det an på hvem du spør, eller hva du er ute etter. De fleste tester er basert på gruppedata. Det betyr at de undersøker egenskaper som alle mennesker deler, men som varierer i intensitet. Feks liker noen å planlegge, mens andre foretrekker å ta ting som de kommer. Noen er utadvendte, andre trives best i eget selskap. Noen er flinke til å tenke abstrakt, andre ikke. Disse temaene (og mange andre) representerer egenskaper som de fleste av oss blir utfordret på, fra tid til annen - eller som vi helst møter på en bestemt måte. Siden hver og en av oss må forholde seg til andre mennesker, utføre plikter og oppgaver og løse problemer, kan våre ferdigheter eller preferanser, sammenlignes med andres ferdigheter og preferanser.

En intelligenstest, ofte kalt evnetest, inneholder oppgaver der du må tenke deg om for å finne rett svar. Intelligenstesten måler derfor prestasjoner.

Personlighet måles ved at man du svarer på spørsmål eller tar stilling til utsagn som handler om hvordan du er som person. Personligheten måler derfor preferanser eller typiske handle- og væremåter.