Kurskalender

Følgende kurs er satt opp våren 2019:

WISC-V: Tolkning og rapportering 5.-6. juni i Oslo

WPPSI-IV: Tolkning og rapportering 3.-4. juni i Oslo

WAIS-IV: Tolkning og rapportering15.-16 mai i Oslo

Det er også mulig å arrangere kurs lokalt i virksomheten i følgende tester/tema:

  • WISC-V

  • WNV

  • WAIS-IV

  • WPPSI-IV

  • Leiter-3

  • Response to intervention

  • Testteori

  • Klinisk beslutningstaking

 
acuity Block
This is example content. Double-click here to enter your account ID and display your online booking widget. Learn more