LETER-3 Administrering og tolkning

Tidspunkt: 9-15 begge dager

Sted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

LEITER er ute med tredje versjon av den ikke-verbale evnetesten. Denne versjonen er en betydelig forenkling i forhold til forrige versjon. Færre deltester både på det kognitive batteriet og på oppmerksomhetsbatteriet. Testene er også lettere å administrere, særlig gjelder dette oppgaven for delt oppmerksomhet.