MMPI-2

MMPI-2 er en av de eldtste psykologiske kartleggingsmetoder og var opprinnelig konstruert for å være et instrument for å diagnostisere psykiske lidelser. Testen var uendret fra 1941 og frem til 2002, da den kom i versjon to. MMPI-2 inneholder mange skalaer både for fysiske og psykologiske symptomer, psykologisk forsvar, evne til å håndtere motgang, lidelsestrykk, holdning til seg selv og andre mennesker og energi. Den er ikke en tradisjonell personlighetstest, men en kartlegging av psykologiske ressurser, symptomer og mestringsevne. 

 

Testing foregår ved at du tar stilling til 567 utsagn. Som regel tar utfyllingen en og en halv time og foregår hos psykologen. Tilbakemelding kan ta fra en time til mange timer, avhengig av problemstilling. 

 

Pris for test, en times tilbakemelding og tolkningsrapport: 4500,-