WPPSI-IV Tolkning og rapportering

Tidspunkt: 9-15 begge dager

Sted: Cochs Pensjonat, Parkveien 25

 • Program og tema - kurset vil være lagt opp som en kombinasjon av forelesning, øvelser og kasuseksempler.

  WPPSI-IV struktur, indekser og deltester

  Oversikt over endringer i tolkning og profilanalyser

  WPPSI-IV spesifisitet og sensitivitet: G-faktor eller profiltolkning

  Tolkning av skårer

  Gjennomgang av profiler

  Eksempelprofiler

  Lærevansker og WPPSI-IV

WPPSI-IV er førskoleutgaven av WISC. Den foreliggende versjonen er den fjerde utgaven, og ble standardisert på norsk i 2014. WPPSI-IV måler både generelle evner og spesifikke kognitive funksjoner.

GENERELLE EVNER: Foruten FSIQ, som gir en indikasjon om generell kognitiv fungering, kommer denne utgaven med to alternative evnemål: Generell Evneindeks (GEI) og Nonverbal Indeks (NVI) gir alternative mål for barn som enten strever med Arbeidshukommelse og Prosesseringshastighet eller med Verbale ferdigheter.

 KOGNITIVE FUNKSJONER: Den nåværende versjonen inneholder 5 indekser for måling av spesifikke kognitive funksjoner: Verbal forståelse (VFI): Undersøker ordforråd, begrepsforståelse og generelt kunnskapsnivå. Flytende resonnering (FRI): Undersøker evnen til å resonnere med oppgaver som krever logisk, visuell resonnering og evnen til å forstå kvantitative relasjoner. Visuell prosessering (VSI): Undersøker evnen til å arbeide med, tolke og forstå visuelle symboler. Arbeidshukommelse (AHI): Undersøker evnen til å huske og arbeide med muntlig og visuelt presenterte oppgaver. Prosesseringshastighet (PHI): Undesøker evnen til å arbeide raskt og effektivt under press med enkle oppgaver.