WISC-5

WISC-V er den mest brukete eventesten for barn, og er standard i utredning av mange ulike problmemstillinger. Testen gir indikasjoner om barnets evne til læring, problemløsning og mentale effektivitet. Den foreliggende versjonen er den femte utgaven, og ble standardisert på norsk i 2017. WISC-V måler både generelle evner og spesifikke kognitive funksjoner.

Generelle evner

Foruten FSIQ, som gir en indikasjon om generell kognitiv fungering, kommer denne utgaven med to alternative evnemål: Generell Evneindeks (GEI) og Nonverbal Indeks (NVI) gir alternative mål for barn som enten strever med Arbeidshukommelse og Prosesseringshastighet eller med Verbale ferdigheter.

kognitive funksjoner

Den nåværende versjonen inneholder 5 indekser for måling av spesifikke kognitive funksjoner:

Verbal forståelse (VFI): Undersøker ordforråd, begrepsforståelse og generelt kunnskapsnivå.

Flytende resonnering (FRI): Undersøker evnen til å resonnere med oppgaver som krever logisk, visuell resonnering og evnen til å forstå kvantitative relasjoner.

Visuell prosessering (VSI): Undersøker evnen til å arbeide med, tolke og forstå visuelle symboler.

Arbeidshukommelse (AHI): Undersøker evnen til å huske og arbeide med muntlig og visuelt presenterte oppgaver.

Prosesseringshastighet (PHI): Undesøker evnen til å arbeide raskt og effektivt under press med enkle oppgaver.

 

Please complete the form below

Name *
Name